Personeels- en salarisadministratie

Als ondernemer met personeel bent u verplicht een salarisadministratie te voeren. De wetgeving op dit gebied is complex. U heeft te maken met:

 • loonheffingen
 • arbeidsrecht
 • pensioenafdrachten
 • personeelsverzekeringen
 • verlofregistraties
 • ziek- en herstelmeldingen
 • Wet Poortwachter
 • Wet zorg & zekerheid

Allemaal zaken waar u liever niet teveel tijd aan kwijt raakt, u besteedt uw tijd liever aan dat waar u goed in bent: ondernemen.

Wij, van Kantoor Nagel, verzorgen uw complete salarisadministratie. Wij zorgen niet alleen voor een correcte salarisstrook. Wij adviseren u ook over arbeidsrecht en sociale verzekeringen. Wijzigingen in CAO-regelingen, salarisschalen en minimum-lonen worden door ons gesignaleerd en aan u gemeld.

Ook ziek- en herstelmeldingen bij de arbodienst verzorgen we voor u. En het actueel houden van personeels- en salarisbestanden bij de (pensioen)verzekeraars. Door onze regelmatige contacten met UWV, belastingdienst, pensioenfondsen en verzekeraars bent u altijd snel op de hoogte van veranderingen.

Ook de salarisadministratie bevindt zich ‘in de cloud’ , in uw eigen online-portaal. Uw werknemers ontvangen hun salarisstrook in hun persoonlijke digitale werknemersdossier.

De periodieke loonaangifte dienen wij rechtstreeks in. U ontvangt ruim voor de betaaldatum een kopie van de aangifte met het te betalen bedrag en het betalingskenmerk.

Wilt u weten op welke wijze wij uw personeelsmanagement kunnen verlichten? Neem contact met ons op voor een informatief kennismakingsgesprek!

 

Overzicht werkzaamheden salarisadministratie:

 • Standaard werkzaamheden (tegen vastgestelde prijzen)
 • Periodieke verwerking salarismutaties
 • Verzorgen en aanleveren salarisstrook via digitaal dossier
 • Aanleveren periodieke loonjournaalpost
 • Aanleveren betaalstaat of SEPA-bestand
 • Verzorgen periodieke loonaangifte
 • Verzorgen periodieke pensioenaangifte (indien van toepassing)
 • Jaaropgave werknemers
 • Jaarwerk pensioenfonds
 • Salarisverwerking voor directeur-grootaandeelhouder in Holding/Beheermij (DGA) tegen vaste all-in prijs per jaar.

 

Extra werkzaamheden (in overleg tegen uurtarief):

 • Verzorgen ziek- en herstelmeldingen en werknemersmutaties bij arbodienst
 • Aanleveren werknemers- en salarisgegevens pensioenfonds en verzekeraars
 • Advieswerk, maatwerk
 • Toetsen en opstellen arbeidsovereenkomst
 • Begeleiding bij toepassing Werkkostenregeling

 

Zoekt u een betrouwbare partij om u volledig te ontzorgen op gebied van personeels- en salarisadministratie? Neemt u dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.