Fiscale advisering

Als belastingadviseur zijn wij gecertificeerd en aangesloten bij het Register Belastingadviseurs. Zo zijn wij continu op de hoogte van de laatste fiscale regelgeving. Wij zijn hierdoor in staat u te voorzien van uitstekende fiscale advisering.

Pro-actief zullen wij u met fiscale advisering van dienst zijn zodra wij daartoe kansen zien.

Zo maken wij belasting betalen .............. leuker.

 

Overleg met de inspecteur

Bij geschillen met de belastingdienst kunnen wij als uw gemachtigde optreden en in overleg gaan met de inspecteur. Wij behartigen op correcte wijze uw belangen en komen vaak tot een bevredigende oplossing.

 

Uitstel van aangifte

Standaard regelen wij uitstel van aangifte. Natuurlijk bewaken de inlevertermijnen van o.a.: de aangifte inkomstenbelasting, aangifte vennootschapsbelasting, aangifte omzetbelasting en aangifte loonheffingen.

 

Voorlopige aanslag

Wij waken over de hoogte van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting en adviseren u als ondernemer met regelmaat. Met een tijdige juist opgelegde aanslag voorkomt u dat u later belastingrente moet betalen.

 

Aangifte erfbelasting

Ook bij de aangifte erfbelasting kunnen wij u professioneel van dienst zijn. Na inventarisatie van alle belangen stellen wij de aangifte op en informeren u over de te verwachte aanslag(en).

 

Jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting en aangifte vennootschapsbelasting

Basis is een juist gevoerde administratie. Het samenstellen van de jaarrekening moet zorgvuldig en vakkundig gebeuren. Met onze kennis van fiscale regelgeving kunnen wij uw jaarrekening en de daarvan afgeleide aangifte inkomstenbelasting of aangifte vennootschapsbelasting perfect voor u verzorgen.

Via een fiscaal rapport informeren wij u vooraf over de belastingaanslag of belastingteruggaaf die u kunt verwachten. Verrassingen zijn uitgesloten!

 

Ondernememers-administratie en aangifte BTW

Vanuit de gevoerde administratie verzorgen wij op digitale wijze de aangifte omzetbelasting. Natuurlijk informeren wij u over het betalingskenmerk, het bedrag en de uiterste betaaldatum.

 

Loon- en salarisadministratie en aangifte loonheffingen

Vanuit de loonadministratie volgt een maandelijkse aangifte loonheffingen. Op digitale wijze verzorgen wij die voor u. In uw digitale dossier staan alle gegevens zoals betalingskenmerk, bedrag en uiterste betaaldatum.

 

Bent u benieuwd welke belastingregels u nog ongebruikt laat?

Neem contact met ons op voor een informatief kennismakingsgesprek!