Administratie sportclubs & verenigingen

Het bestuur van een sportclub of vereniging heeft uitdagingen. Sportclubs en verenigingen hebben te maken met ledenadministratie, contributies en wisselende vrijwilligers. En soms ook met vacatures op bestuursniveau.

Hoe zorgt u ervoor dat de boekhouding op orde blijft zonder hier veel tijd aan te besteden? Voor sportclubs en verenigingen is het bijhouden van een overzichtelijke en betrouwbare administratie van levensbelang. U houdt grip op de inkomsten en uitgaven en kunt zodoende tijdig ingrijpen.

Wet en regelgeving is omtrent de financiële verplichtingen voor Sportclubs en verenigingsleven verandert continue. Het is dus zaak goed op de hoogte te blijven. Een bijkomende en terugkerend probleem is de wisseling van de wacht van de penningmeesters.

Kantoor Nagel is een betrouwbare partner en begeleid al jaren sportclubs en verenigingen. Onze dienstverlening sluit goed aan op de behoeften van het bestuur, banken en gemeenten. Denk daarbij aan het voeren van een goede boekhouding, ledenadministratie, kantineadministratie en loonadministratie tot aan het verzorgen van de aangifte. Maar ook juiste en overtuigende rapportage's.

Zo houdt Kantoor Nagel sportclubs en verenigingen gezond.

Wilt u kennis maken? Neemt u dan nu contact met ons op.